9274 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7962)
 • (930)
 • (382)
 • Regio
 • (5102)
 • (2967)
 • (1205)
 • Category
 • (3829)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

View of Bantam with an attack on the Portuguese fleet in 1601

View of Bantam with an attack on the Portuguese fleet in 1601
 
 

View of Bantam with the attack on the Portuguese fleet in 1601: depicted is the victory of Admiral Wolfert Harmensz. and his 5 ships over 30 Portuguese vessels before Bantam.
In sea there are two islands, labelled respectively as Pulo Panian, De Wachter.
The following topographical names are also given: Strate van Sunda, Hoeck van Bantam en t' Landt van Sumatra.
The vessels in the foreground are flying the following flags: Dutch tricolour, flag bearing a madonna and St Andrew's cross, flags with a Malteser cross and flags with a St Andrew's cross.
This print has no key, but the letters A to H are marked on the illustration. The key to these letters has been reconstructed with the aid of Rijksmuseum print inv.nt. RP-P-OB-75: A: Hollandtsche Vlote ghecomen inde strate van Sunda
B: Een Chineesche Pirau die de voorsz. Vlote adverteert vande Poortugeesse Armade
C: Die Hollanders comende by hare Vyanden
D: Armade vande Poortugeessen, soo die Hollanders die eerst ingheseylt, ende gheabbordeert hebben
E: Die voorsz. Poortugeessche Armade, loefwaert legghende vande Hollantsche, poocht met brant-schepen die selfde te destruweren
F: Die Hollandtsche Armade, liwaert vande Poortugeessche gheleghen, en wert van de brant-schepen niet beschadicht
G: Die Poortugesen verlatende Bantam ende het Eylandt Iava, nemen met haere overgebleven Galeyen ende Schepen die vlucht naer die Molucken
H: Die welcke vande Hollanders een tijdt lang naer gheseylt ende met griff gheschut vervolcht zijn.
You are also referred to Rijksmuseum, inv.nrs. RP-P-OB-75.312, RP-P-OB-75.313, RP-P-OB-75.314, RP-P-OB-75.315 and Scheepvaartmuseum inv.nr. SNSM_a2185(01).
This illustration comes from the work of Jan Jansz. Orlers: [Den Nassauschen Lauren-crans] Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie.

creator Anoniem / Anonymous

(engraver / etcher)

period

ca. 1605

material

paper

category print
technique

engraving

inscriptiion

Bantam Anoniem / Anonymous

dimension

?

number

MMR-WAE711

owner Maritiem Museum Rotterdam
location(s) Banten

blockade / naval battle   survey / view   ship / vessel   Person  

Literature

 • Orlers, Jan Jansz., Den Nassauschen Lauren-crans: Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande, die Godt almachtich de eedele hooch-mogende heeren staaten der vereenichde Neder-landen verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des hooch-ghebooren fursts Mavrits van Nassav (1610)