9261 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7953)
 • (927)
 • (381)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1197)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

View of Bantam market

View of Bantam market
 
 

View of Bantam market.
De Afbeeldinghe vanden Bazar oft groote merckt tot Bantam, een yeder coopmanschap op zyne plaetse daer zy eyghentlijck te coope staet met een Alphabet af geteijckent aldus: / A. Is daer de Meloenen/Concomeren en Cocos vercocht worden / B. Is daer zy de Suijcker ende Honich int potten vercoopen. / C. Is de Boon merckt. / D. De Bambus of Riedt merckt. / E. De plaetse daermen de Crisen/Sabels/Spiessen ende Bassen vercoopt. / F. Is daer de mans Lijnwaet vercoopen. / G. Daer de Vrouwen Lijnwaet vercoopen. / H. Zijn crame: daermen allerley speceryen/Droogeryen en: allerley saden vercoopt. / I De cramen daer de Bengallen ende Gusaraten veellerley yserwerck ende maeldery vercoopen. / K Der Chineser Cramen. / L De vleesch cramen. / M. De Visch-merckt. / N. De fruijt merckt. / De groen oft Wermoes merckt. / P. De Pepermerckt. / Q de Ayun ende Loock merckt. / R de Rijs merckt. / S. De plaetse daer de Coopluyden en: ave:turiers wandelen. / T De Juweliers cramen. / V. De vreemde sscheepkens met allerley eetbaer ware. / X. De hoender merckt.

creator Anoniem / Anonymous

(engraver / etcher)

Claesz, Cornelis

(publisher)

period

ca. 1598

material

paper

category print
technique

engraving

inscriptiion

De Afbeeldinghe vanden Bazar oft groote merckt tot Bantam, [..] Anoniem / Anonymous

dimension

54,5 x 20 cm

number

1700 C 2 voor p. 42

owner Koninklijke Bibliotheek
location(s) Banten

Person   European   Asians, Africans & Americans   bazaar / market   flora   survey / view   bird's-eye view / elevation   elevation / bird's-eye view   key   building   ship / vessel  

Literature

 • Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (Amsterdam, 1598)