9261 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7953)
 • (927)
 • (381)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1197)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Views of the bay of Bantam

Views of the bay of Bantam
 
 

View of the bay of Bantam.
Achter dese hoeck was de groote Baye/diep 3. en: een half/4.en: 4.en half vade:/doch gee: versch water. / Alhier haelden wy 'twater uyt een staende graft.
Pulo.
Dit landt was van ons 5. mylen verscheyden/ soo dat wy onsen cours om na Bantam aen te seylen n.o. ten oosten was / Dese twee heuvels is thooge landt van Bantam.
Aldea Dampim / Eenen grooten Inwijck met veel Eylandekens.
Openvaer Zee / Pulo.
Depicted next to the compass is an anchor.

creator Anoniem / Anonymous

(engraver / etcher)

Claesz, Cornelis

(publisher)

period

ca. 1598

material

paper

category print
technique

engraving

dimension

20,5 x 17 cm

number

1700 C 2 voor p. 24a

owner Koninklijke Bibliotheek
location(s) Banten

compass / dial   bird's-eye view / elevation   elevation / bird's-eye view   flora   Map/Chart/Plan  

Literature

 • Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (Amsterdam, 1598)