Compagnie Bay

historische naam

Compagnie Bay

Compagnie Baaij

Compagnie Bay

land Nederlandse Antillen
gebied Sint Eustatius
WIC-gebied

Statia / Nieuw Zeeland (WIC-gebied)

functie batterij
fort(en) Lucia, fort