9261 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7953)
 • (927)
 • (381)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1197)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van het Beekenburg fort

Kaart van het Beekenburg fort
 
 

Titel Leupe: Project om de Caraquesbay en het fort Bekenburg te versterken. -Het projectplan voor de verbetering van Fort Beekenburg dat de ingenieurs Esdré en Schrijver in juli 1744 naar de Republiek zonden, tezamen met ontwerpen voor nieuwe batterijen aan de Piscaderabaai en de Sint Michielbaai, had in de eerste plaats tot doel het fort aan de landzijde te versterken met een dubbele, op twee niveaus gelegen muur (M) op een stervormig grondplan voor de verdediging met ‘Hantgeweer’ (musketten en andere mobiele vuurwapens). In de toen bestaande toestand had Beekenburg hier alleen een halfronde muur om de opgang naar de toren af te schermen (D) en een losse muur verder naar de noordoostkant (E), terwijl aan het begin van de toegang tot het fortterrein (I) nog een lage kustbatterij was gelegen. Deze laatste was volgens het plan ‘te ligt’ en diende na ‘demolieeren’ vervangen te worden door een veel grotere en zwaardere batterij (L).
Tezamen zouden deze verbeteringen er zeker voor hebben gezorgd dat Fort Beekenburg nog moeilijker te veroveren zou zijn dan door de ontoegankelijkheid van het terrein toch al het geval was, maar ze konden niet een elementaire tekortkoming aan de ligging wegnemen, namelijk de nabijheid van de 78 meter hoge Kabrietenberg op het schiereiland ten zuidoosten van het fort. Eenmaal in het bezit van deze hoogte, op zo’n 700 tot 800 meter van Beekenburg en in de kaart aangeduid als ‘Hoog gebergde’, kon een vijand probleemloos artillerievuur in het fort geven. De berg was niet versterkt, maar aan de kust waar op de kaart ‘Loefhoek’ staat, bevond zich de kleine batterij en wachtpost De Uitkijk of Ruiters Uitkijk. Bij de Britse actie onder Murray tegen Beekenburg op 19 en 20 juni 1805 wisten de aanvallers vanaf hun landingsplaats aan de Fuikbaai ’s nachts over land de Caracasbaai te bereiken en in korte tijd eerst De Uitkijk te bezetten en vervolgens inderdaad met enkele stukken geschut op de Kabrietenberg te komen, vanwaar ze de volgende dag echter weer even snel werden verdreven bij een tegenaanval van garnizoenstroepen en leden van de Nationale Garde. Tijdens de grote Britse operatie die op 1 januari 1807 ten slotte wel tot bezetting van Curaçao zou leiden, werd Beekenburg niet aangevallen. In de oudejaarsnacht zag de bezetting wel het eskader van Sir Charles Brisbane voorbijvaren in de richting van de Sint Annabaai, maar kon door de grote afstand niet effectief vuren. Op de waarschuwingsschoten die de commandant, de luitenant Cornelis Hendriks, daarna voor Fort Amsterdam liet afgeven, is daar vervolgens niet adequaat gereageerd, met als gevolg dat de Britse schepen in de vroege ochtend de haveningang niet afgesloten vonden en de landingstroepen de stad en het hoofdfort zonder al te veel tegenstand konden overrompelen.
Het noorden is linksboven.
Schaalstokken van 15 Roeden Rijnlantsch = [ca. 1 : 505] / [profielen] 15 voeten Rijnlantsch = [ca. 1 : 40].

vervaardiger Schrijver, Cornelis

(landmeter / kaartenmaker)

Esdré, Godfried Carel

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1744

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie

Explanations: [above] a key to the letters A to P : A, het Fort Bekenburg. B, de Halve Maan. C, Oude te ligte Batterij, te Demolieeren. D, Oude Muur, waar mede de Toren of Fort wert afgesloten, te Demolieeren. E, Muur met schietgaten te demolieeren. F, Commandeurs woning. G, Corps de guarde. H, huizingen en Combuizen, af te breken. I, weg om op het Terrain te komen. K, het Terrain ’t welk met hoge Rotzen rontom is Omvangen. L, nieuwe Batterij. M, nieuwe Muur, met schietgaten voor Hantgeweer. N, nieuw te maken kruitkamer. O, nieuw te maken Regen bak. P, Magazijntjes tot berging van vivres, &.c, dewelke in tijt van vrede zouden konnen dienen tot woningen voor Busschieters &c. [below] a note : Behoort tot de missive van de Ingenieurs van 4 Julij 1744. Schrijver, Cornelis

afmetingen

55.5 x 46.5 cm.

nummer

VEL1475

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Caracasbaai
fort(en) Beekenburg, fort

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Voorburg, 2012), 91