9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de Perzische golf

Kaart van de Perzische golf
 
 

Kaart van de Perzische golf, collectie A. Gijsels
Caerte vande Golf van Parsia
hoe Haer de cust sanden ende stranden uijthoecken ende inwijcken langhs de Persiaense cust tot Bassora, sijn streckende mitsgaders d'eijlande die op d'selfde cust gelegen zijn als mede de clippen ende guijlen [?] die daer aencleeven, [?] Int Jaer 1646 inde maant februari ende Mart met het Jacht Delfshaven ende in ditto Jaer in de maenden van Maij Junij en December met het Jacht de Paeuw voor soo veeel als ons bekent gheworden is, Yder tracht Naer Beeter Nota. deese graden sijn [?] wel gemaeckt
Duytsche mylen: 15: voor een graet [?]
Parsia
Arabia Foeliae
Arabia Deserte
Er zijn twee schaalstokken aanwezig, evenals twee windrozen
Bij Gamron en Basra zijn Nederlandse posten aangegeven.

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(tekenaar)

periode

1646

materiaal papier
soort tekening
techniek pen en penseel
inscriptie

Caerte vande Golf van Parsia Anoniem / Anonymous

afmetingen

26 x 71,5 cm

nummer

K478 fol 3-4

eigenaar Badische Landesbibliothek
post(en) Bandar-e Abbas Band-e Kong Al Basrah Qeshm Hormoz Kharg

kompas / windroos   gebouw   plattegrond / kaart