9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van nieuwe kavels nabij de Matapica kreek

Kaart van nieuwe kavels nabij de Matapica kreek
 
 

Titel Leupe: Kaart van het District tusschen de landen aan de Oostsyde van het gedolven Canaal van Klyn Matapica en die van de Westzynde in de Mottkreek zyn geleegen, alsmede van agterlanden der plantagien in het gedolve Canaal van Tapoeripa of Groot Matapica enz.
Deze kaart toont bestaande en nieuw vrijgekomen kavels ten noorden van de Matapica kreek (niet zichtbaar) en ten zuiden van de Noord Atlantische Oceaan (onder in de kaart).
De eerste gronden in de Matapica kreek werden kort voor het midden van de achttiende eeuw uitgegeven.
Al voor ca. 1757 begon hier ook de ontginning van de laaggelegen delen verder van de rivier vandaan, het eerst langs de Warapa- en de Matapicakreek, waarvoor het echter noodzakelijk was op uitgebreide schaal afwaterings- en toevoerkanalen te graven.
Deze kaart geeft de nieuwe kavels weer die zijn vrijgekomen met de bouw van twee kanalen waaronder De Standvastigheid.
Afmetingen zijn in Surinaamse akkers gegeven (0,43 hectare per akker).
Onderin de kaart is een algemene beschrijving van de opdracht tot meting gegeven die ondertekend is door de kaartenmaker op 2 Juni 1794.
Voorstadiums en een variatie van de kaart zijn beschikbaar: VEL1866 A-C.
Schaal van 150 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 185 strepen.

vervaardiger Heneman, Johan Christoph van

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1794

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
afmetingen

0.67 - 0.49 El.

nummer

VEL1866

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Matapica (kreek en kust)

plattegrond / kaart   landerij / plantage   kompas / windroos