9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart met nieuwe plantages tussen de Essequibo en Demerary

Kaart met nieuwe plantages tussen de Essequibo en Demerary
 
 

Titel Leupe: Kaart van eenige stukken land, gelegen aan de Oostwal van de rivier Demerary. N.B. dit komt niet overeen met de inscriptie.
Kaart met nieuw toegewezen percelen voor plantages, volgens inscriptie gelegen tussen de Demerary en Essequibo. Met genummerde lijst met de namen van de eigenaars.
Gemaakt in opdracht van het Hof van Demerary.
Schaalstok van 100 kettingen van 60 Rijnlandse voeten.

vervaardiger Saffon, Pierre-Louis de

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1767

materiaal papier
soort tekening
techniek pen

ingekleurde tekening
inscriptie

Acte van Meetinge Ik onderschrevene by den Edele agtbare hove geadmitteert en den eed afgelegd hebbende om in plaats van den geswore landmeeter deeser colonie J. F. de Saffon de begevene landen te meeten verklaare bij dese dat ik het vergunde land tusschen de revieren Essequebo en Demerary langs de kust gemeeten hebbe groot zynde de heelen in hout tien duisent hondert vijf en twentig akkers, hebbende een pat gelaate van sestig roeden tusschen ider plantagie de fassade lopende oost en west, en de diepte ten zuijd hebbende ter behoorlijke plaatse en volgens aanschrijvinge van den Edele Agtbare Hove de limiet paalen daar van geplant. Cutum[?] Rio Demerary den 30 Juny 1767, P.L. de Saffon Saffon, Pierre-Louis de

nummer

VEL1513

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Georgetown Essequibo

landerij / plantage   plattegrond / kaart   kompas / windroos