9259 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (924)
 • (383)
 • Regio
 • (5099)
 • (2970)
 • (1190)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van strijd bij Curaçao in 1804

Kaart van strijd bij Curaçao in 1804
 
 

Titel Leupe: Schets van het Eiland Curaçao.
Deze anonieme schetskaart van Curaçao van 1805 of 1806 is klaarblijkelijk vervaardigd in samenhang met een verslag van de gebeurtenissen van begin 1804, toen een Brits eskader van twee linieschepen, twee fregatten en een gewapende schoener onder bevel van Captain John Bligh een vergeefse poging deed het eiland te bezetten. Op 31 januari 1804 gingen 600 man landingstroepen ongehinderd aan wal bij de Piscaderabaai (5) en konden vervolgens Willemstad aan de landzijde goeddeels insluiten. Op de hoogte in Otrabanda aan de westzijde van de Sint Annabaai richtten zij een batterij in (10), waarmee geheel Willemstad en Fort Amsterdam kon worden bestreken. De Britten slaagden er echter niet in de toegang tot de Sint Annabaai vanuit zee te forceren, die zoals steeds bij alarm met een ketting was afgesloten en waar het marinefregat Kenau Hasselaar bij deze gelegenheid als drijvende batterij fungeerde (14). Evenmin bleken hun troepen in staat ten noorden van het Schottegat door te stoten naar Willemstad; halverwege werden zij op 17 en nogmaals op 22 februari door een inderhaast samengesteld legertje van garnizoensmilitairen, mariniers en leden van de burgerwacht
in de Bataafse tijd Nationale Garde genoemd
op de vlucht gedreven. Daarmee was de aanval in feite afgelopen, al duurde het nog tot 26 februari voor Bligh het hopeloze van zijn onderneming wilde inzien en bevel gaf tot de aftocht.
In mei en juni 1805 vonden opnieuw Britse aanvallen plaats, door een eskader van twee fregatten met enkele hulpschepen onder Captain Honourable John Murray. Nadat in de voorgaande weken al op meerdere plaatsen langs de westkust plantages waren geplunderd en oostelijk van Willemstad op 18 mei een eerste aanslag op Fort Beekenburg aan de Caracasbaai (‘Krakesbaai’, 3) was mislukt, ging in de nacht van 19 op 20 juni in de Fuikbaai (13) een landingsdivisie aan wal voor een nieuwe poging om Fort Beekenburg in te nemen. Bij deze actie werd als eerste het fortje Collenburg aan de Fuikbaai overmeesterd, waarna de troepen in de nacht over land westwaarts naar de Caracasbaai trokken en daar de voorpost van Beekenburg, de batterij De Uitkijk, en de nabijgelegen Kabrietenberg bezetten. Bij een tegenaanval vanuit het militaire kampement genoemd onder nr. 18, aangevoerd door de kapitein P.L. (de) Schwartz en ondersteund door een eenheid van de Nationale Garde onder commando van Pedro Luis Brión, werden de Britten echter daags daarna gedwongen de aftocht te blazen naar hun schepen (zie ook VEL 643, 645, 647, 648 and 1475). Het eskader bleef daarna nog tot augustus 1805 voor Curaçao, in het kader van de algemene Britse blokkade waaraan het eiland na de mislukte aanval van begin 1804 was onderworpen. John Murray overleed op 13 juli na een ziekte aan boord van zijn vlaggeschip HMS La Franchise en werd begraven op het eilandje Klein-Curaçao, vanwaar zijn stoffelijke resten tijdens de tweede Britse bezetting in de jaren 1807-1816 zijn overgebracht naar Engeland.
Het noorden is linksboven.

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1805-1806

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie

Explanations: [below] a key to the numbers 1 to 23 : 1. het hoofdfortres Amsterdam, hetwelk de Willemstad insluit. 2. het zoogenaamd autra-bande: of dat gedeelte van de Stad, aan de westzyde der haven. 3. het fortres te krakesbaai genaamt bekenburg. 4. het fortres aan de Oost zyde van de baai St. Michiel, en een kleine speel batterij aan de N:W: zijde op een berg. 5. het fortres in de baai van Piscadera, alwaar de Engelsche in Januarij 1804 geland zijn. 6. een batterij a barbete genaamt de kromme lijn. 7. het fort Republiek. 8. een speel batterij op een tamelyke hooge berg. 9. een d:o, beide aangelegd na feb.y 1804 onder de directie van Kap.t Schmidt. 10. het fortres Waakzaamheid op de berg van Charo. - dit fortres mede als beide voorgaande, na het vertrek der Engelsche in 1804 aangelegd, is de zelvde plaats daar de Engelsche hunne batterije hadden, en van waar zij zeer gemakkelyk de stad in de laagte leggende beschoten. 11. de Speel batterij Wreeker, op eene hooge berg. 12. de plaats der batterij in de baai van Porto Maria. - deeze is door de Engelsche in 1805 vernield. 13. de plaats der batterij aan de fuijk, als boven gedemoilleerd. 14. de plaats alwaar het Fregat Kenau Hasselaar was leggende in de attacque, en gedurende het beleg van 1804. 15. de Hoeker Mariane, zoo als dezelve altijd met het eerste alarm schot of sein in de mond der haven word geplaatst. 16. de plaats alwaar de schooner vliegende visch tot dekking de water plaatsen in tyd van alarm is leggende. 17. de plaats van het Campement in het west district, alwaar het zelve bestond in Junij 1805 onder commando van den Comand.t C:G: Evertsz. 18. de positie van het Ooster camp, onder Commando van den Commd.t P:L: Schwartz. 19. twee speel batterijen in de paardebaaij van Aruba. gedemoilleerd door den Capt. J: v: Nes op last van ’t Gouvern:t in Nov: 1805. 20. een batterij in de Commandeurs baai te bon aire. 21. de plaats daar het Transport Schip Amsterdam is gestrand, den 26.e decemb 1802. ’s morgens tusschen 5 & 6 uuren. 22. 23. twee water forten om het inkomen der haven te beletten, dezelve kunnen tegelyk met 1, 6, 7, & 14 werken. Anoniem / Anonymous

afmetingen

0.38 - 0.54 El. (38 x 54 cm.)

nummer

VEL1438

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Fuik Baai Porto Marie Westpunt (Curaçao) Sint Michielsbaai Piscaderabaai Caracasbaai

plattegrond / kaart   veldslag / oorlog (strijd) / inname  

Literatuur