9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Ontwerp voor een gebouw binnen het fort Amsterdam

Ontwerp voor een gebouw binnen het fort Amsterdam
 
 

Titel Leupe: Tekeningen en plans van het Gouvernementsgebouw op Curaçao in het fortres Amsterdam, Blad 8: Gesigt binnen 't Voor Huijs & Blaafon.
Als hoofdzetel van de WIC in de regio was Curaçao als enige van de Nederlandse Antilleneilanden al direct na de vestiging voorzien van een grote, goed gebouwde vesting, Fort Amsterdam, die in latere jaren nog herhaaldelijk werd uitgebreid met buitenwerken. In combinatie met de functie van het eiland als vlootbasis heeft dit, of althans de reputatie van de weerbaarheid van Curaçao, ertoe bijgedragen dat het eiland tot het einde van de compagniestijd goeddeels gespaard is gebleven voor bezetting door andere Europese mogendheden. Toch leidde de voortdurende dreiging van oorlog tussen de Europese zeemogendheden in de achtiende eeuw ertoe dat vanaf 1737 mede in opdracht van de Staten-Generaal gerichte plannen werd opgesteld voor de verbetering van de verdediging van het eiland. Zoals overal in West-Indië is daarvan op termijn maar een klein deel gerealiseerd, maar wel zijn als resultaat veel situatie- en projectkaarten van versterkingen en strategische locaties op Curaçao bewaard gebleven. Deze reeks, VEL1484-5 en 2147A-G, is vlak na de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) gemaakt. Hier zijn de muren en het plafond van het voorhuis binnen binnen het fort getekend.

vervaardiger Hebbeling, A.

(ingenieur)

periode

1765-1766

materiaal papier
soort tekening
techniek pen
nummer

VEL2147G

eigenaar Nationaal Archief
fort(en) Amsterdam, fort (Curaçao)

vesting   gebouw  

Literatuur