9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Ontwerp voor een kruithuis op het eiland Borselen (Plan XIV)

Ontwerp voor een kruithuis op het eiland Borselen (Plan XIV)
 
 

Titel Leupe: Grondteekeningen en opstanden van Militaire en Burgerlyke gebouwen te Demerary, van verschillende groote en afmeetingen.
Bij de projectplannen voor Borselen en de oostelijke oever van de rivier Demerara door Heneman en Kanne uit respectievelijk 1774-1775 en 1779 leverden deze ingenieurs niet alleen kaarten en plattegronden, maar ook ontwerpen voor de nieuwe gebouwen.
Deze plattegrond toont een detailtekening voor het geprojecteerde kruithuis door Heneman, in het kader van de opdracht bij zijn uitzending in 1774-1775.
Zie ook VEL1564.14 en 15 en VEL1564.17 t/m 20, eveneens ontwerptekeningen voor dit kruithuis. Zie de overzichtstekening VEL1561 voor een overzicht van het grotere plan waarvan dit kruithuis onderdeel uitmaakt.
Het ontwerp wordt weergegeven met een aanzicht, profile en plattegrond.
Schaalstok 30 Rijnland voet = 10 strepen.

vervaardiger Heneman, Johan Christoph von

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1774-1775

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
afmetingen

59 x 51,5 cm.

nummer

VEL1564.22

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Demerara, rivier Borslem Island

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur