9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Ontwerp voor uitbreiding van Willemstad

Ontwerp voor uitbreiding van Willemstad
 
 

Titel Leupe: Plan ter bebouwing van den grond zoo voor het fortress en tusschen de Willemstad en de zeekant gelegen is, van de uiterste hoek van Schrikkenburg tot de zeekant.
Deze anonieme, op het zuiden georiënteerde kaart, gedateerd 1 april 1705, toont een niet nader bekend bebouwingsplan voor het terrein tussen de oostelijke muur van Fort Amsterdam met de bastions Schrikkenburg (A) en De Kat (B), de aansluitende zuidelijke stadsmuur (Q) en de zeekant (P). Om de defensieve kracht van het fort aan de oostkant te behouden, was voor de feitelijk te kleine openblijvende ruimte tot de nieuwe bebouwing een begroeiing met ondoordringbare doornstruiken (O) voorzien.
Het noorden is linksonder.
Schaalstok van 100 Amsterdamse Voet maat = [ca. 1 : 500].

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1705

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie

Explanations: [upper right] a description and a key to the letters A to Q : Lijste soo voor’t Fortres, en tussen de Willem Stad, en de Zeekant gelegen is van de Uijterste hoek van Schrickenborgh tot d’ Zeekant, met Anwysinge, van gront, dat bebouwt soude konnen werden. N:o A. d’ batterij gen:t d Vlaggestock van’t fortres Amsterdam. B. d’ batterij gen:t d katt [idem]. C. d’Stadts gemetzelde muijr, hoog 14 voeten. D. Stadts Poort. E. Losse Muijren van klipsteen 6 voet hoog. F. Losse muijren drie voet hoogh. G. tussen de lage muijren klipsteenen op sijn ent geset. H. het kerkhof. I. d’ Wegh nae ’t kerkhoff. K. d’ Wegh nae Altena. L. gront d’ bebouwt kan werden. M. Een losse muijr d’ van de batterij gen:t d’ Vlaggestock, strekt tot an de Zeekant. N. Een kleijn poortie. O. Een groente, groijt 5 a 6 voeten hoogh, met doornen besett alhier gen:t Juffrouwen. P. d’ Zeekant. Q. het bolwerck gen:t Schrickenborgh als meede het Uijterste van de Stadts muijren of werken. Anoniem / Anonymous

afmetingen

39 x 51 cm.

nummer

VEL1439

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Willemstad
fort(en) Amsterdam, fort (Curaçao)

plattegrond / kaart  

Literatuur