9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Overzichtskaart van het bewoonde en gecultiveerde gedeelte van de Suriname kolonie, Sectie D blad XV

Overzichtskaart van het bewoonde en gecultiveerde gedeelte van de Suriname kolonie, Sectie D blad XV
 
 

Titel Leupe: Kaart van het bewoonde en bebouwde gedeelte der Colonie Suriname in groot bestek, met eigentijdse bladwijzer.
Dit is een deelvlak van Henemans veelbladige kaart van het bewoonde en bebouwde gedeelte van de Suriname kolonie. Het totaaloverzicht van deze kaart (zie VEL1678) verwijst naar dit blad als nummer XV in sectie D. Dit blad geeft de loop van de Cottica rivier weer met nabijgelegen plantages. De omvang van deze plantages is in Surinaamse akkers (1 akker = 0,43 hectares) gegeven tezamen met hun eigennamen. Naast de plantages zijn ook paden en kreken getekend alsook een savanne, moeras, fort Vreedenburgh met zijn depot, de oude post Nassauw en een Verlaate Indiaane dorp en kostgrond dat in 't jaar 1770 en 71 [dienst deed als] geweese Militaire post.
De opdracht voor deze serie werd gegeven in de resolutie van de directeuren van de Sociëteit van Suriname geschreven op 18 april 1787. In totaal bestaat de kaart uit zes hoofdvakken van elk twintig deelvakken. Deze dienden na voltooiing per hoofdvak in zes aparte portefeuilles te worden bewaard, zodat de heren directeuren elk gewenst onderdeel van de enorme kaart ‘met een opslag van een Oog’ zouden kunnen raadplegen. Heneman heeft voor zijn eerste serie van 91 bladen de hoofdvakken aangeduid met de letters A t/m F en ze bovendien elk van een eigen kleurmarkering voorzien, die terugkomt in de kaartmarges en op de omslagen van de portefeuilles. Deze oorspronkelijke kleuraanduidingen zijn mede bekend uit een inventarislijst van de Directie van de Colonie Suriname uit mei 1796 (Nationaal Archief 2.01.28.01 inv.nr. 187): de portefeuille met de kaartbladen van hoofdvak of sectie A (4 bladen) wordt daarin omschreven als donkergroen, B (14 bladen) is geel, C (13 bladen) is lichtgroen, D (20 bladen) is purper, E (20 bladen) is blauw en F (20 bladen) is oranje. Daarnaast was er een gespikkelde paarse portefeuille met aanvullende kaarten (24 bladen, appendices A t/m Y) en bladen van nieuw uitgegeven landerijen in sectie C (12 bladen, extra serie A t/m M). Niet vermeld in 1796 waren uiteraard de kaarten die Heneman nadien nog maakte van de nieuw uitgegeven cultuurgronden in sectie F en de toegevoegde, westelijk aansluitende sectie G; deze vormen tegenwoordig een extra serie I t/m XIX (19 bladen).
Het noorden is onder.

vervaardiger Heneman, Johan Christoph van

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1789-1796

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
afmetingen

103 x 66.5 cm

nummer

VEL1678.46

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Cottica (rivier)

plattegrond / kaart   landerij / plantage  

Literatuur