9255 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (923)
 • (380)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1191)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Plan voor nieuwe verdedigingswerken bij Nieuw-Amsterdam

Plan voor nieuwe verdedigingswerken bij Nieuw-Amsterdam
 
 

Titel Leupe: Project tot een versterking van 't Oude Secretarie in de Stad Nieuw Amsterdam, in Rio Berbice.
Ongeveer gelijktijdig met De Veijes ontwerpen voor een nieuwe versterking bij Nieuw-Amsterdam (zie VEL1642, 1643A-B en 1645) is klaarblijkelijk, indien althans de datering van ca. 1766 door P.A. Leupe als correct mag worden aangenomen, door de landmeter Christiaan Frederik Theodosius Cederkreutz eveneens een projectplan met dat doel vervaardigd.
Bekend is in elk geval dat Cederkreutz in 1766 bezwaar maakte toen gouverneur Johan Heijliger (1764-1767) hem verzocht een aantal bouwplannen te maken, omdat hij zich als landmeter niet berekend achtte op die taak.
Waarschijnlijk ging het daarbij om de hier gereproduceerde plattegrond voor een nogal conventioneel ontworpen fort op een bijna vierkant grondplan met vier hoekbastions.
De kern daarvan zou worden gevormd door de restanten van de voormalige gouvernementssecretarie (A), die na de herbouw waarschijnlijk ook weer zou moeten dienen als onderkomen voor het bestuur.
In totaal meende Cederkreutz voor dit werk liefst 1,6 miljoen stenen nodig te hebben, een aantal dat bij de geringe capaciteit van de plaatselijke steenbakkerij een productietijd van vijf jaar of langer zou hebben gevergd.
Een profil is rechtsonder getekend.
Het noorden is linksonder.
Schaalstokken van 15 Rijnlandse Roeden of 180 voeten = [ca. 1 : 255] / [profiel] 60 voeten of 5 Roeden Rijnlands = [ca. 1 : 105].

vervaardiger Cederkreutz, Christiaan T. Frederik

(landmeter / kaartenmaker)

periode

ca. 1766

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie

a key to the letters A to I and a note (upper right) : Renvoi. A. De Owerbleyfsel van Het oude Secretareij voor Gouvernement. B. Het Bastion naa beneeden C. Het Bastion naa booven beijde met dubbelde Vlanquen teegen ’t Front, of Revier. D.E. De 2 Bastions teegen de Savaan. Deese 4 Bastions moeten Casemattirt zijn, om voor Magazijnen en Kelders gebruykt te kunnen worden. F. 6 Logies voor Officieren, Hooft Wagt, en Profost &c:. G. 19 Logies voor Soldaten 10 Mann in ijder Logie. H. Eene Reije Pallisaden van 6½ Voet booven de Grond en 2½ Voet in de Grond. I. Uytgekalvde Grond teegen de Revier. Calculatie, Van, Steenen, En, Haut, De Pilaaren binnen in de Bastions houden 7776 steene, en zijn op de Breete van 2 Voet en Hoogte van 6 Voet 48 Pilaaren. In de 4 Bastions moet weesen 1816 Boerwij Balken omme de Bastions van binnen hool te maaken. Voor de 8 Facen moet zijn 979776 steene, de steen lang 8 Duijm, breet 4 Duym, dik 2 Duijm, op 14 Voet hoogte te weeten 9 Voet hoogte en 2 Voet Dikte, en 5 Voet hoogte en 3 Voet Dikte. Komt also voor de 4 Bastions 1314144 steenen sonder de Cassernen of Logies voor de Militaire. Voor 1344 Pallisaaden van 8 Duijm in ’t Quadrat en 9 Voet hoogte 4 duijm uijt malkander staande komt 10952 Cubic Voet Boerwij. Voor de 25 Logies moet zyn 264192 steenen. Zyn also in allem 1578336 steenen tot det Werk van doen. Cederkreutz, Christiaan T. Frederik

afmetingen

56,5 x 67 cm.

nummer

VEL1630

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Berbice Nieuw-Amsterdam, Berbice (I)

vesting   plattegrond / kaart  

Literatuur