9274 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7962)
 • (930)
 • (382)
 • Regio
 • (5102)
 • (2967)
 • (1205)
 • Category
 • (3829)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Profielen enz., hiertoe behoorende; van verschillende grootte en afmetingen, met 'hiertoe' wordt bedoeld VEL1117.
Rechtsboven genummerd: No. 5
Notities verso: No. 7E, reg 6 / no. 239 / 597 [in potlood].

vervaardiger Reimer, Carl Friedrich

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1786

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

- Reimer, Carl Friedrich

afmetingen

36 x 52,5 cm

nummer

VEL1118E

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Melaka

doorsnede / profiel   vesting