9259 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7952)
 • (924)
 • (383)
 • Regio
 • (5099)
 • (2970)
 • (1190)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1857)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Projectplan voor uitbreiding van Willemstad

Projectplan voor uitbreiding van Willemstad
 
 

Titel Leupe: Plan van de Willemstad en het fort Amsterdam op het Eyland Curaçao, met de nieuwe geprojecteerde werken enz.
Naar aanleiding van de rapportages door kapitein-ter-zee Cornelis Schrijver in 1737-1738 met betrekking tot de staat van defensie op Curaçao, werden in de Republiek nog in 1738 plannen uitgewerkt in diverse varianten voor uitbreiding van de verdedigingswerken. Schrijvers aanbevelingen van 1737 waren voorgelegd aan Christiaan Frederik Hertell, directeur-generaal van ’s Lands fortificatiën, die evenals de Staten-Generaal echter voorrang wenste te geven aan de versterking van Willemstad en daartoe al op 10 december 1738 dit ontwerp presenteerde. Naast versterking van de oostzijde van de stad door de aanleg van een voorwal met grote nieuwe bastions (N) en vergroting van de bestaande ‘forten’ Schrikkenburg (C, L) en Bloedfort (B, K), stelde Hertell voor het bolwerk Halve Maan aan de zuidkant van Fort Amsterdam sterk te vergroten (F, O) en een op zichzelf staand voorfort op de punt (P) aan te leggen. Genoemd worden verder de bestaande bastions Oranje (A), De Kat (D), Vlaggestok (E) en Nieuwe Batterij (G), het Waterfort of Lage Batterij (H), en bastion De Klok (I, foutief aangeduid als Bloedfort).
Schaalstokken van 700 Rynlantze Voeten = [ca. 1 : 1.350] / [profiel] 50 Rijnlantze Voeten = [ca. 1 : 75].

vervaardiger Hertell, Christiaan Frederik

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1738

materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie

Explanations: [centre] an extensive description in continuation of the title, not transcribed. Hertell, Christiaan Frederik

afmetingen

71 x 53,5 cm.

nummer

VEL1441A

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Willemstad
fort(en) Amsterdam, fort (Curaçao)

plattegrond / kaart  

Literatuur