Purmerend, redoute

Deze redoubt werd halverwege de achtiende eeuw gebouwd aan der oostzijde van het fort Zeelandia door de ingenieur Draak. Zie Koninklijke Bibliotheek, inv. nr. 136 C 5 deel II, voor p. 521

historische naam

Purmerend, redoute

land Suriname
WIC-gebied

Suriname rivier (WIC-gebied)

functie redoute
post Paramaribo