9261 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7953)
 • (927)
 • (381)
 • Regio
 • (5098)
 • (2966)
 • (1197)
 • Category
 • (3819)
 • (2204)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Vogelvlucht van de stad Cochin, India

Vogelvlucht van de stad Cochin, India
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht in vogelvlucht op als voren, hiermee wordt bedoeld de titel van VELH0619.48 Plattegrond van ,,de hooftstadt Coetsien geleegen ter custe Malabaar, met alle notable aanwijsinge soo wel 't geene raackende de fortificatie als de bewoonde stadt van binnen, met alle grachten, straaten, blocken van huijsen en voornaemste woonplatsen enz..
Komt nagenoeg geheel overeen met de afbeelding bij Valentijn V, 2e stuk, blz.12.
Vogelvlucht van Cochin en omgeving.
De volgende aanduidingen zijn op de kaart terug te vinden: Eylandt Belli Pino, Coci Chijn Orange, Paen Eijlandt, Bon vojagem Coras, B. Pictado, Peperhuijs, Timmer werf.
Een stadsmuur omheint de stad Cochin.
Bovenin het opschrift De Stad Couchijn.

vervaardiger Vingboons, Johannes

(landmeter / kaartenmaker)

periode

ca. 1665

materiaal papier
soort tekening
techniek aquarel/waterverf
inscriptie

De Stad Couchijn Vingboons, Johannes

afmetingen

45 x 65 cm

nummer

VELH0619.47

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Cochin

vogelvlucht / opstand   opstand / vogelvlucht   flora   gebouw   vesting   tolhuis / wachthuis   huis / woonhuis   plattegrond / kaart   landerij / plantage   kompas / windroos   schip / vaartuig   klooster / seminarie   monument / standbeeld   kerk / pastorie   tuin / siertuin   scheeps- / timmerwerf   gevelsteen / gedenksteen   banderol / cartouche / versiering  

Literatuur

 • Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and (Amsterdam, 1998)
 • Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (Zwolle/Den Haag, 2007)