9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Map of the Banda islands

Map of the Banda islands
 
 

Map of the Banda islands
Caerte, Ofte een Afteijckeninge VAn de Principale Eijlanden van Banda, Met de Aenwijsinge van alle de Casteeelen, Reduijten, ende Negerijs, Meest met Noten musckaet Boomen Beplant, Die van de Eigenaers Beseten worden
Key: No. 1 Ist Eijlandt Neijra, Alwaer tCasteel Nassau Belgica, ende de Reduijt opgelegen zijn welcke voorscheve Eijlandt Bultigh, ende Heuvelich is, daer den Voornaemsten, ende Hoogsten Bergh van genaemt is Den Papen Bergh. / 2. Is de Negerijen van Neijra, gelegen bewesten t' Casteel Nassauw, in de Laeghte. / 3. Het Sieckenhuijs Staende op de vlacke hoeck. / 4. Een Groote Brandende Bergh, bij de Inwoonders genaempt Gounongapij. Dewelcke alsoo van alle Specerijen, en Vruchtdragende Boomen Wtgenomen weijnig Ontbloot is, Ende Onbewoont blijft. / 5. t'Groot Eijlandt Banda genaemt. / 6. Het Casteel Hollandia, gelegen aen de Westzyde der binnen Cust, van ''t voorsz. Banda. / 7. Is de Logie van de Compagni, daer de Specerijen ontfangen worden, Staende onder 't Fort. Op de Zeestrandt. / 8. Een Oude Vervallen Negerije, genaemt Madianhan. / 9. Zijn Verscheijde Borgers Steene gemetselde Huijsen, Staende aen de binnensijde vant Groote landt. / 10. Een wooninge van de Compagnie genaemt Middelburgh, olim Calia Bocque, staende boven Opt Geberchte, dienende tot een Wachthuijs. / 11. De Reduijt op Salamma, met de Negerij. / 12. De Reduijt op Demer, met zijn Negerij. / 13. Het Huijs, ofte Sterckte, van Waijer, met zijn Negerij. / 15. Is het Eijlandt Poulo Aij. / 16. Het Casteel Revenge, met de Negerij rontom gelegen. / 17. Het Eijlandt Poulo Ron. / 18. De Comp. Logie, met weijnige Huijsen daerbij. / 19. Het Eijlandt Neijlacke, gelegen ontrent een Muschetschoot van de wal, van 't gemelde Poulo Ron, streckende met Een Reiff ende drooghte daerean vast, Waerop voor deesen de Engelse Comp. een sterckte gehadt heeft. / 20. Het Eijlandt Rosingeijn. / 21. De Reduijt met de Negerije. / 22. Een kleijn Reduijt, gelegen aen Oosthoeck van't voorschreve Landt, met een weijnich Huijskens. / 23. Een kleijn Eijlandeken, dicht onder de wal gelegen
The map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

creator Vingboons, Johannes

(assigned to)

period

1665 - 1668

material

paper

category drawing
technique

watercolour

inscriptiion

Caerte, Ofte een Afteijckeninge Van de Principale Eijlanden van Banda, Met de Aenwijsinge van alle de Casteeelen, Reduijten, ende Negerijs, Meest met Noten musckaet Boomen Beplant, Die van de Eigenaers Beseten worden Vingboons, Johannes

dimension

54 x 102 cm

number

Van der Hem 40:18

owner Österreichische Nationalbibliothek
location(s) Gunung Api Bandanaira Rozengain Run Ai Dender Celam Wajer Ourien, Lonthor
fortification(s) Nassau, fort (Banda) Belgica, fort (Banda) Revenge, fort Hollandia, fort (Banda)

Map/Chart/Plan   key   bird's-eye view / elevation   elevation / bird's-eye view   compass / dial   fortification   building   ship / vessel   house  

Literature

 • Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (Utrecht, 2005)