9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Map of Elmina

Map of Elmina
 
 

Map of Elmina.
Key, left: F. gracht Inde klip gehouwen 42 voet diep. / S. Hier halen de Boots water uijt de graft door een huysjen. / T. Dit geheele Pleijn is overwelft en vol soet water
Key, right: De poort van het Casteel. / 2. De Plaats binnen 't Casteel. / De kerck op dit Plaats. / 4. De logementen vande Soldaten. / 5. De Baterij bij de Corps de Guarde. / 6. De Gardijn tusschen de Beyde Baterijen. / 7. De Baterij bij de Constapel. / 8. Ribdeek buh de Coopmanstooren. / De voorschreven Tooren. / 10. Het Magasijn. / 11. De GeneraelsLogement. / 12. De groote Baterij. / 13. De Tooren bij de Nieuwe Baterij. / 14. De nieuwe Baterij. / 15. De Water Put binnen 't Casteel. / 16. De guardijn Tegens de lant Zij. / 17. De guardijn streckende Tegens het dorp. / 18. De binnenste Drooge graft. / 19. De Watergraft. / 20. De Plaets bij de moskeliaet Catten. / 21. De Water Put, op dit Plaats. / 22. De fransche Baterij. / 23. De Rivier en Morasschen. / 24. De Reduijt op den naasten Bergh San Jaco. / 25. De derden Bergh, leggende Tusschen de twee Erst Bergen. / 26. De tweede Bergj streckende streckende [!] Langs de strandt. / 27. De Wegh tusschen de Bergen, gaande naa't Sout dorp. / 28. 't Soutdorp. / 29. De strandt en 't geberchte, streckende na Cabo Corso. / 30. De Plaats ofte Marckt vant dorp. / 31. De Poort aen t eijndt van 't dorp. / 32. Een Batterij die de Portugeesen hadden. / 33. De Vlackte streckende na Coment. / 34. De Wegh nae 't groot Comend. / 36. 't geberchte streckende van Cleijn Comend, na de Mijna. / 35. De wegh naer 't keijn Comend. / 37. De vlackte Tusschen het geberchte. en de Rivier. / 38. De Soete Rivier
Cf. National Archives, The Hague, inv. nr. VELH 619.77.

creator Vingboons, Johannes

(assigned to)

period

1665 - 1668

material

paper

category drawing
technique

watercolour

dimension

47 x 71 cm

number

Van der Hem 36:20

owner Österreichische Nationalbibliothek
location(s) Elmina
fortification(s) Coenraadsburg, fort St. George, fort

Map/Chart/Plan   bird's-eye view / elevation   elevation / bird's-eye view   key   banderole / cartouche / ornamentation   compass / dial   fortification   building   house   gate   tower  

Literature

 • Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (Utrecht, 2005)