9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Map of the fort and the city of Cochin

Map of the fort and the city of Cochin
 
 

According to the Leupe catalogue (NA), the original title reads: Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van Baypin, zoodanig als hetzelve ook geleegen was den 1 maart 1767, met deszelfs strekking op de ware distantie enz.
Key: A-Z; a-m
Centre left on the cartouche: Gedeelte van den uijtersten hoek van buijpin zoo als het selve het naaste na den monde der rivier en rheede komt te leggen, op den 1ste maart 1767, en teffens op zijn ware disstantie van de Stadt Cochim hier in werd aangeteekend desselfs gelegenthijd, van thuijnen, wildernis off ledig land en 't zee strand, dus opgenoomen en gemeeten door den ondergeteekenden.
Notes on reverse: Plan van den ingenieur Zijnen [Blue ODG label] nr. 4 Plan van de stad en fortres Cochim. [Printed label] nr 503; nr. 167.
Topographical names mentioned: Baypin, punt Gelderland, punt Holland, punt Zeeland, punt Utrecht, punt Vriesland, punt Groeningen, Overijssel.

creator Zijnen, D.

(land surveyor / mapmaker)

period

March 28th 1767

material

paper

category drawing
technique

coloured drawing

inscriptiion

Plan der Stadt en Fortres Cochim / Sodanig als het zelve geleegen was in de maand februarij 1767, benevens een gedeelte van Baijpin, Zodanig als het zelve oook geleegen was den 1e maart 1767. met desselfs strecking op de ware distantei; gelijk de rivier loopt, dus te samen gebragt, en ingevolge de intsructie van hun Hoog Edelhedens de Indiasche hooge regeering te Batavia, bij den ondergeteekenden op den 7 februarij 1767 ontfangen, na des ondergeteekendens beste weten en ligt, de vereijschte projecten gelijk die bij renvoij hier aangewesen werden hier opgebragt. Actum Cochim den 28 maart 1767 D. Zijnen Zijnen, D.

dimension

118 x 166 cm

number

VEL0901A

owner Nationaal Archief
location(s) Cochin Vypin
fortification(s) Nieuw-Orangieën, fort

Map/Chart/Plan   church / parsonage   fortification   hospital / lazaret   cemetery / graveyard   garden / ornamental garden   warehouse   shipyard   cross-section / profile   orphanage   prison   menagerie / stable   powder magazine / powder mill   key   banderole / cartouche / ornamentation