9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Vice Admiral Wijbrant van Warwijck in a meeting with the Ambonese leaders on Hitu

Vice Admiral Wijbrant van Warwijck in a meeting with the Ambonese leaders on Hitu
 
 

Vice Admiral Jacob van Heemskerck meeting Ambonese elders at Hitu.
Bottom right: No: 7.
The print features a key numbered A through H with explanatory notes: A. de gouveneur van t land; B. Des Konincx Broeder van Ternate; C. Is de Vice- Admiraal met zijn Tolck achter hem; D. Edelluyden mede onder de Tent sittende; E. Is den Admirael van de zee; G. t Ghemeen volck sittende ter sijde de Tente; H. Zijn de Hollanders met haer Trompetters
The second voyage to Indonesia, led by Jacob van Neck and Wijbrant van Warwijck, was reasonably successful. The fleet set sail in May 1598 and arrived in Bantam towards the end of that same year. In Bantam the fleet split: four vessels sailed on to the Moluccas. These were led by Wijbrant van Warwijck and Jacob van Heemskerck. Cf. Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. RP-P-OB-75-389.

creator Langenes, Barent

(publisher)

Anoniem / Anonymous

(engraver / etcher)

period

1601

material

paper

category print
technique

engraving

dimension

14 x 20,5 cm

number

O 60 641, p. 22

owner Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam
location(s) Ternate

key   survey / view   meeting / visit   Person   European   Asians, Africans & Americans   house   building  

Literature

 • Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (Middelburg, 1601)