description description

Floor plan of the Batenstein fort at Butri

Image

Floor plan of the Batenstein fort at Butri

Anoniem / Anonymous

Floor plan of the Batenstein fort at Boutri.

Title in the Leupe catalogue (NA): Het Fortress Badenstein tot Boutry.

Het Fortress Badenstein tot Boutry.

Notes on reverse: No. 18 reg. 8. / 455 [stamped in bold on a small label].

Top centre: 17e LVII.

Bottom right: No: 1.

Bottom left and bottom right: 755 [in pencil].

Key: Declaratie / 1. Trap van de Berg in 't fort / 2. kleyn Pleinje voor de Schildwagt voor de poort / 3. klokken Huys, boven de Wagt / 4. De Wagt, waeraan westlijk het polver Magazijn / 5. Regen-bak / 6. Zaal van de Commandant, waeronder de Soldaeten logies / 7. Doorgang van deselve nae de battery / 8. Spintje / 9. Provisie Spintje / 10. Keuken / 11. Slaapkaamer, waeronder 't Slaeve Gat / 12. Een Zaal vand' Hr: I. Woortman gebouwt Anno 1777. waeronder de Woningen van de Sergeant, Corporaal en Constabel. / 13. Een kleyne Kaamer, waeronder de Milhio logie / 14. Een kaamer .... waeronder 't Pakhuys / 15. adsistenten Woning waeronder 't Pakhuys / 16. & 17. twee Schilder huysjes / 18. De Vlagge Stok.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.