description description

Bird's eye view of the seige of Fort Real in 1633 or 1635

Image

Bird's eye view of the seige of Fort Real in 1633 or 1635

Anoniem / Anonymous / Elsevier, B. / Elsevier, I.

Bird's eye view of the seige of Fort Real in 1633 or 1635.

Key: A Is het belegerde fort Real / B de Redoute van Cap. Verdoes op Autero del Conde geleght. / C de Redoute vande Maior Hmderson aen Passo de Fidalgo / D Cap. Ernestus Redoute binnen een pistool sceut van t fort. / E. de Redoute van cap. Christiaensz. / F. Het quartier daer tgros opt laeste heeft gelegen. / G. Cap Tourlons Redoute een pistool Sceut van t fort. / H. Ons Fort aende Affogados.

The Dutch West India Company laid seige to the fort of Real de Bom Jesus in vain in 1633. In 1635 the Company was more succesful: the fort was captured and destroyed.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)