description description

Sketch of several farmlands on Batavia

Image

Sketch of several farmlands on Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Title in the Leupe catalogue (NA): Caert als voren, van twee stucken grond, en door de meeting byeengebragt; gen. Topassing Parang en het Verschrikte Camal, gelegen benoorden de Mokervaart en de Zeestrand enz., the reference 'Caert als voren' ('Chart as before') refers to VEL1240: Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Key: A-K

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.