description description

Sketch of several farmlands on Batavia

Image

Sketch of several farmlands on Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Title in the Leupe catalogue (NA): Caert als voren, van drie stucken land, naest den anderen leggende, en door de meeting tot een gebragt, genaamd Oedjong Meenting, Soekapoera en Tagal Pandas, leggende beoosten de rivier Groot Tsjacon enz., the reference 'Caert als voren' ('Chart as before') refers to VEL1240: Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Notes on reverse: 612 [stamped in bold on a small label].

Legenda: A-I

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.