description description

Map of farmlands in the Batavia area, part twenty four

Image

Map of farmlands in the Batavia area, part twenty four

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (NA): Zeeker stuk Compagnies's land geleegen ruijm 1 uur gaens beoosten deese stadt an de noordzijde van de Anziolse revier zijnde van Compagnie's weegen voor de leproosen gedestineerd.

The map is part of a collection of 24 charts and is numbered no. 24, top left and in the centre N.24..

The numbers 11, 20, 21 and 26 are missing.

Depicted is a map featuring the terms de Zee strand, Leprosen, de Revier Anziol, Indifferente Coersen, van a tot b, Anziolse Vaart, Tolbrug.

To the right a compass N,O,Z,W and below a scale Schaal van Vijfhonderd Rhijns: Roeden.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.