description description

View of Malacca

Image

View of Malacca

Jong, Dirk de / Conradi, Petrus / Plaats, Volkert van der

View of Malacca.

Malakka.

In the centre of the picture, a gallows protrudes above the city wall.

Several vessels are shown in the foreground, with among them indigenous boats and East Indiamen.

Cf. KITLV 36D-141.

Please contact Koninklijke BibliotheekKITLV for reuse and copyrights.

Sources and literature

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)