description description

Map of the northwest corner of Nova Guinea

Image

Map of the northwest corner of Nova Guinea

Graaff, Isaac de

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart van de Zuidwesthoek [should read: noordwesthoek] van Nova-Guinea, waarop de trek der voyagie van Johannes Keyts, en die van Augustyn Dirks met de Pisang, in 1678 en 1679.

Numbered top right: 44.

A sheet of paper has been pasted on the reverse.

Notes on reverse: De Noortwest-hoek van Nova Guinea [legible where a portion of the sheet of paper pasted on the reverse has been cut away].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.