description description

Map of the castle of Batavia

Image

Map of the castle of Batavia

Rossum, Willem van

According to the Leupe catalogue (NA), the original title reads: Aenwysinge van het Casteel Batavia, soo als het nu leyt volgens d'oude boukunde, en op wat wyse met het soude verbeteren na de hedendaagse vestingbouw enz..

Forms part of the book of charts relating to the fortification of Batavia by Claudius Anthony van Luepken, 1706-1764.

Notes on reverse: Behoort by de overgekomen papieren enz van Batavia 3e deel 1708 / 602 ij / N 1 / 1196 [most likely refers to the folio number in the OBP volume].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.