description description

Panorama of the west coast of the southernmost part of South Africa, left-hand portion

Image

Panorama of the west coast of the southernmost part of South Africa, left-hand portion

Gordon, R.J.

Panorama of the west coast of the southernmost part of South Africa, viewed from Robben Island.

The sea is shown in the foreground with a mountainous landscape in the background.

The image incorporates the letters a-v, with the corresponding explications rendered beneath, starting with v on 'left part' and ending with a on 'right part'.

v dese punt legt in het noord ten westen half west. kunnende men verder geen land van hier zien. dese punt is omtrent tegen over het oosten [?] en niet ver van de [?]

u groene cloof bergen en Swartland. distantie twaalf uren.

t bergen alwant het land veel hooger is als by de Caap op de distantie van dertig uren. de kruinen en [?] op veel plaatsen meest met sneeuw bedeckt..

p de Simonsberg in de welke men naar de kant van de franshoek voordesen mijnswerken aangelegt heeft.

q de tijgerbergen, desselfs midden uit oost half zuid..

r de koeberg.

s de blaauwe berg, desselfs midden noord oost ten oosten op de distantie van twe uuren.

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)