description description

Map of Lagoa Bay to Terra di Natal

Image

Map of Lagoa Bay to Terra di Natal

Graaff, Isaac de

Title in Leupe catalogue (National Archives): Kaart van de Oostkust van Afrika, tusschen Bay de la Goa tot twee graden benoorden Terra di Natal.

Numbered top right 8.a..

Notes on reverse: 206 [in red pencil] / 9 [in pencil, top right corner].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.