description description

Map showing land ownership and occupation around Batavia

Image

Map showing land ownership and occupation around Batavia

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart van Batavia, met de daaromheen leggende bebouwde landen, benevens de namen der bewoners of eigenaars; tusschen de stad en de Cleyne Warande, en verder Z.O. en Zuidwaarts.

The paper of the chart has been pasted onto a jute backing.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.