description description

Panorama of Algoa Bay, seen from the west near Cape Recife, right-hand portion

Image

Panorama of Algoa Bay, seen from the west near Cape Recife, right-hand portion

Gordon, R.J.

Panorama of Algoa Bay,seen from the west near Cape Recife.

Inscribed on the illustration: Caap des Recifes, oost ten zuiden half zuid, zuid oost, hier vond ik eenig Anker van een oud gebleven schip..

Underneath the illustration the inscription reads: bij het wrak in de duintjes, hadden de ongelukkige overblijvers der schipbreuk, in het land soort van hutjes gemaakt, zijnde na alle gedagten van honger gestorven. zijne er toen gene bewonders. ik vond enige scheletten, dewelke ik met mijn [?] begroef. hier lagen de overblijfsels van een graan uitgewerkt kasje van ivoor, als of het een [?] van een roomsche kerk was geweest ook lagen er twe verroeste ankers en een stuk canon in het water, dewelke ik ,door het sterk slaan van het water, zijnde het strand [?] rotsie, niet herkennen kon. ook lagen er stukken swart ebben hout..

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)