description description

Map of the mouth of the Sierra Leone river showing Michiel de Ruyter's fleet in 1664

Image

Map of the mouth of the Sierra Leone river showing Michiel de Ruyter's fleet in 1664

Horatius, Juriaen Janssen / Vingboons, Johannes

Map of the mouth of the Sierra Leone river, showing Michiel de Ruyter's fleet in 1664.

De Rivier van Siera Lions, / de suijdt hoeck van de Rivier Leydt op .8. graden, 20 minuten noorder Breedte, en .4 graden, 20 mijnuten Langte, is gemaackt op 's Landts Schip Stavoren, den Ersten Maij. Anno. 1666. Door Juriaen Janssen Horatius.

Key: Nombre van de Scheepen. / 1. Michiel de Ruijter Admiraal. / 2. Van Mepen. / 3. Arent van Ees. / 4. Gideon de Wilde. / 5. Haechwandt, / 6. Van der Saen, / 7. Sweerus. / 8. Hendrick Arijaesen, / 9. Jacob Swart, / 10. Poomp. / 11. Hoen, / 12. Jan van Ees. / 13. Annedudos, / 14. Kolierdt, ofte Engelse Prijs,.

The chart shows the expedition of De Ruyter's fleet to Sierra Leone in 1664, with the original having been drawn in that year. The names of the captains are spelled almost phonetically in the key. The more standardised names read as follows: 1. Michiel de Ruyter, 2. Meppel, 3. Aert van Nes, 4. Gideon de Wildt, 5. Leendert Haexwandt, 6. Willem van der Zaen, 7. Sweers, 8. Henri Adriaansze, 9. Jacob Cornelisz Swart, 10. Dirk Gerritsz. Pomp, 11. Govert 't Hoen, 12. Jean van Nes, 13. Enno Doedens.

The map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Tasso island, which was plundered by Michiel de Ruyter, is shown on this map alongside the inscription Engelse Logie.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)