description description

Map of farmlands in the Batavia area, part ten

Image

Map of farmlands in the Batavia area, part ten

Anoniem / Anonymous

Title Leupe catalogue (NA): Campong der Javaanen en Amboineesen geleegen eeven bijten desse stadt tuschen de Jacatrase en Sontaerse heerweg a. ... door Z.E. Abraham van Riebeek an den capit. Soetawanga gegeeven.

The map is part of a collection of 24 charts and is numbered no. 10, top left and in the centre N.10..

The numbers 11, 20, 21 and 26 are missing.

To the right the following text:NB de blokken met Geele Couleur afgeset beteekenen het bezit vande Javaanen en die met Rood de Woning van de Amboineesen.

Top is a compass Z;W;N;O and a scale Schaal van Vijftig Rhijns: Roeden.

In the centre a map of roads and canals, comprising: de heereweg langs de Revr Sondaer, de Mangadoea of 2de dwars weg, Douatie anden Amboineese Lieut: Bagus, de heereweg van Jacatra, het Oudste Chineese Begraafplaats.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.