description description

Views of Olinda and Recife

Image

Views of Olinda and Recife

Anoniem / Anonymous / Elsevier, B. / Elsevier, I.

Views of Olinda and Recife.

Marin D'Olinda de Pernambuco / T' Recif de Pernambuco.

Key to Olinda: A De groote kerck S.t Salvador / B Clooster der Iesuiten / C. Clooster S.t Fransisco / D T' Gasthuys ende Kerck / E t' Clooster S.t Bento / F t' Fort vande Compagnie / G t' Fort van Iuan d'Albuquerque / H t' Giethuys / I Pottenbackerye / K Stadthuys / L S.t Pieters kerck / M Clippen onderwater aen wedersyds t gat / N t' Hooft op de strand / O t' Gericht / P Baecken op een bergh / Q Wech naer t' Recieff / R t' Clooster der Carmeliten.

Key to Recife: De kerck Corpo Santo / B t' Huys vanden Equipagemester / C Het Hooft / D Het Cruydt huys / E Het Wachthuys / F De Baterye / G Kerckhoff / H Verbrande huysen / I t' Huys van de H. Carpentier / K t' Huys van de Am. Walbeeck.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)