description description

Van Galen visits the king of Cambodia

Image

Van Galen visits the king of Cambodia

Conradi, Petrus / Plaats, Volkert van der / Jong, Dirk de

Van Galen visits the king of Cambodia.

Van Galen gaat ten hove, by den koning van Cambodia, in Japan.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)