9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Aanval bij Waisamma op het eiland Buru, 17 februari 1653

Aanval bij Waisamma op het eiland Buru, 17 februari 1653
 
 

Aanval bij Waisama op het eiland Buru, 17 februari 1653. Tijdens de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) kregen de leiders van de strijd tegen de VOC vanaf medio 1652 steun van vloten uit Makassar. Eind 1652 vernam Arnold de Vlamingh, de opperbevelhebber van de VOC-troepen in deze oorlog, dat er een Makassaarse vloot bij Waisamma, op het eiland Buru, was aangekomen. Op de pentekening zien we de VOC-troepen langs een pad ten westen van de rivier optrekken naar de plaats waar de Makassaarse schepen liggen. De Makassaren worden na een hevige strijd van hun inderhaast opgeworpen verdedigingswerk verdreven, hun vaartuigen worden verbrand. De VOC-troepen trekken langs de rivier terug en verbranden onderweg het dorp.
Onderdeel van een geïllustreerde manuscriptversie van Livinus Bor, Amboinse oorlogen, dat de gebeurtenissen van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) beschrijft, en de daden van de VOC-opperbevelhebber in dit conflict, Arnold de Vlamingh van Oudshoorn, verdedigt en verheerlijkt.
Legenda: A. Daer d’onse ladtwaert intrecken, B. Waer d’onsen met de Maccassaren in actie raeken, en het uijt haer vestinge drijven, C. De Maccassaerse vesting booven langh(s) de Revier, D. twee haeren joncquen bij d’onse verbrant, E. De Maccassaerse hooft vesting door hen verlaeten, en van de onsen in brant werden gesteecken, F. De negerie Waijsamme, bij d’onsen verbrant.
Zie ook: Koninklijke Bibliotheek Brussel, Ms. 17982, fol. 47.

vervaardiger Nessel, Johannes (van)

(vermeld op object)

periode

c. 1657-1663

soort tekening
nummer

KW 75 D 23, na fol 72v

eigenaar Koninklijke Bibliotheek
post(en) Waisama

vesting   vogelvlucht / opstand   veldslag / oorlog (strijd) / inname  

Literatuur

 • Bor, Livinus, Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, over d'Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht (A. Bon, Delft, 1663), 146-151
 • Rumphius, Georg Everard, De Ambonse eilanden onder de VOC, zoals opgetekend in De Ambonse Landbeschrijving (Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, Utrecht, 2002), 224-225