9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Ankobra

In 1702 werd de post Fort Elise Cathago op een heuvel aan de monding van de rivier Ankobra gebouwd. Het fort werd beschouwd als een voorpost van Axim, een Portugese handelspost. Toen de Fransen zich vestigden aan de westzijde van de rivier Ankobra, vond het WIC-bestuur in Elmina (waar het hoofdkwartier van de Nederlanders sinds 1637 lag) het noodzakelijk deze post op te richten ter bescherming van de rivier. Ankobra en het dichtbij gelegen Axim leverden een groot deel van het door de WIC ingekochte goud. In 1712 besloot de WIC de post op te heffen.

historische naam

Ankobra

Ankobra

Ankobra Berg

Ankobre Mouth

Ancober

land Ghana
gebied West Afrikaanse kust
WIC-gebied

Goudkust (WIC-gebied)

functie

Fort

fort(en) Elise Carthago, fort

Literatuur

 • Bosman, W., Nauwkeurige beschryving van de Guinese goud- tand- en slavekust [...] (Amsterdam, 1737)
 • Dantzig, A. van, Les Hollandais sur la cote de Guinee (1680 - 1740) (Paris, 1980)