9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

De koning van Tuban ontvangt de vloot van Van Warwijck en Van Heemskerck

De koning van Tuban ontvangt de vloot van Van Warwijck en Van Heemskerck
 
 

De koning van Tuban ontvangt de vloot van Van Warwijck en Van Heemskerck op een olifant
Dit is so den Coninck van Tuban ons opt strant met syn volck tegen quam op synen Olyphant, doen wy met onse twee schuyten aen Lant quamen, daer wy hem met Trompetten gheluyt lustig maecten, alles na tleven fyguerlick afgeteeckent
Rechts: No: 19
Rex Tubantij cunetorum Javanensium Regum potentisimus est, numeroq Nobilium et Militum ijsdem antecellit: Praedationibus ut plurimum intontus & occupatus, [?] usui navigia plurima mari continuo parata et instructa habet: Regnum ejus Orrieae [?]
De prent is scheefgedrukt waardoor de tekst in de cartouche ten dele van de pagina valt.
Le Roij recoit en bienviegnant les hollandois au dehors de sa ville de Tuban.
De tweede schipvaart naar Indië, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, was behoorlijk succesvol. De vloot voer uit in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. In Bantam splitste de vloot zich: vier schepen gingen naar de Molukken. Dit gebeurde onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck.

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(graveur / etser)

Langenes, Barent

(uitgever)

periode

1601

materiaal

papier

soort prent
techniek

gravure

inscriptie

Dit is so den Coninck van Tuban ons opt strant met syn volck tegen quam op synen Olyphant, doen wy met onse twee schuyten aen Lant quamen, daer wy hem met Trompetten gheluyt lustig maecten, alles na tleven fyguerlick afgeteeckent. Anoniem / Anonymous

afmetingen

14 x 20,5 cm

nummer

O 60 641, no 19

eigenaar Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam

overzicht / aanzicht   omheining / kraal   gebouw   fauna   ontmoeting / bezoek   banderol / cartouche / versiering   Europeanen   moskee   Aziaten, Afrikanen & Amerikanen   Persoon  

Literatuur

 • Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (Middelburg, 1601)