9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Fortaleza

In 1637 werd het Portugese gewest Cearà ofwel Siara, gelegen ten noorden van Pernambuco, zonder veel tegenstand door de WIC ingenomen. Lokale indianenstammen hadden hulp aan de Nederlanders gevraagd in hun strijd tegen de Portugese bezetters, die er suikerriet verbouwden. Voor de WIC bleek het gewest eerder aantrekkelijk te zijn voor het winnen van zout dan voor het verbouwen van suikerriet. Toen de Nederlanders in 1637 het gebied veroverden, bestond het Portugese fort Siara al enige jaren. Eind 1643 werd Cearà door de Nederlanders verlaten. Het uitbreken van een pokkenepidemie en de gedwongen arbeid leidden er toe dat de indianen in opstand kwamen tegen de Nederlanders. De Nederlandse bezetting van het fort Siara werd geheel uitgemoord. In april 1649 werd Cearà opnieuw door de WIC in bezit genomen. Er werd een nieuw fort opgericht, genaamd fort Schoonenburgh. De WIC had voornamelijk belangstelling voor dit gebied omdat er sprake was van het bestaan van zilvermijnen in de omgeving. Toen in 1654 de Nederlandse capitulatie in Brazilië plaatsvond, werd Ceará weer aan de Portugezen overgedragen.

historische naam

Fortaleza

Siara

Cearà

land Brazilië
gebied Ceará
WIC-gebied

Siara / Nieuw Holland (WIC-gebied)

functie

Fort

fort(en) Siara, fort (Fortaleza) Schoonenburg, fort (Fortaleza)

Literatuur

 • Floore, P.M, Nederlanders in Amerika: Een historisch-archeologische inventarisatie van de nederlandse trans-atlantische expansie (Amsterdam, 1995)
 • Barleus, C., Hístoria dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil (Sao Paulo, 1974)