9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Gezicht op de markt van Bantam

Gezicht op de markt van Bantam
 
 

Gezicht op de markt van Bantam
De Afbeeldinghe vanden Bazar oft groote merckt tot Bantam, een yeder coopmanschap op zyne plaetse daer zy eyghentlijck te coope staet met een Alphabet af geteijckent aldus: / A. Is daer de Meloenen/Concomeren en Cocos vercocht worden / B. Is daer zy de Suijcker ende Honich int potten vercoopen. / C. Is de Boon merckt. / D. De Bambus of Riedt merckt. / E. De plaetse daermen de Crisen/Sabels/Spiessen ende Bassen vercoopt. / F. Is daer de mans Lijnwaet vercoopen. / G. Daer de Vrouwen Lijnwaet vercoopen. / H. Zijn crame: daermen allerley speceryen/Droogeryen en: allerley saden vercoopt. / I De cramen daer de Bengallen ende Gusaraten veellerley yserwerck ende maeldery vercoopen. / K Der Chineser Cramen. / L De vleesch cramen. / M. De Visch-merckt. / N. De fruijt merckt. / De groen oft Wermoes merckt. / P. De Pepermerckt. / Q de Ayun ende Loock merckt. / R de Rijs merckt. / S. De plaetse daer de Coopluyden en: ave:turiers wandelen. / T De Juweliers cramen. / V. De vreemde sscheepkens met allerley eetbaer ware. / X. De hoender merckt.

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(graveur / etser)

Claesz, Cornelis

(uitgever)

periode

ca. 1598

materiaal

papier

soort prent
techniek

gravure

inscriptie

De Afbeeldinghe vanden Bazar oft groote merckt tot Bantam, [..] Anoniem / Anonymous

afmetingen

54,5 x 20 cm

nummer

1700 C 2 voor p. 42

eigenaar Koninklijke Bibliotheek
post(en) Banten

Persoon   Europeanen   Aziaten, Afrikanen & Amerikanen   bazaar / markt   flora   overzicht / aanzicht   vogelvlucht / opstand   opstand / vogelvlucht   legenda   gebouw   schip / vaartuig  

Literatuur

 • Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (Amsterdam, 1598)