9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van Berbice met voorstellen voor nieuwe verdedigingswerken

Kaart van Berbice met voorstellen voor nieuwe verdedigingswerken
 
 

Titel Leupe: Kaarte van de Geoctroyeerde Colonie de Berbice, bestaande in Rio Berbice en Rio Canje, gelegen in Zuid America in het land van Guyana, met derselver plantagien enz.
Deze grote kaart door François Samuel de Veije en luitenant-ingenieur Pieter Aelmans dateert waarschijnlijk van kort voor het vertrek van de Staatse troepen voor de terugreis naar de Republiek, eind oktober 1764.
In de uitvoerige verklaring verwijst De Veije onder meer naar de diverse memories uit april en mei van dat jaar, waarin hij verslag had gedaan van de intussen ingerichte provisorische versterkingen bij de Wikkikreek (A), op de plantage Nieuw-Savonette (B), aan de Wiruni nabij de kerk (C), op de plantage Bearné aan de Canje (D) en bij de verwoeste hoofdplaats Nieuw-Amsterdam (E).
Deze laatste kon tot de voltooiing van zijn nieuw geprojecteerde hoofdfort (G) dienen als garnizoensplaats voor de troepen in Berbice, tezamen met het te herbouwen fort Nassau (F), dat noodzakelijk zou blijven ter beveiliging van de landverbinding naar de bovenloop van de Canje en verder naar Suriname.
Daartoe was ook de nieuwe post (I) aan de Canje nodig, terwijl op de westoever van de Berbice tegenover het geprojecteerde hoofdfort nog een brandwacht (H) aangelegd diende te worden.
Hoewel aanvankelijk goed ontvangen, gingen De Veijes voorstellen in de volgende jaren uiteindelijk toch van tafel bij de directie van de Sociëteit, vooral vanwege de hoge kosten.
Twee alternative versies zijn beschikbaar: VEL1571A-B.
Het noorden is rechtsboven.
Schaalstok van 2800 Roeden Rijnlands of twee uuren gaans = [ca. 1 : 77.000].

vervaardiger de Veije, François Samuel

(landmeter / kaartenmaker)

Aelmans, Pieter

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1764

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

(Continuation of the title and a description, lower left): Bestaande in Rio Berbice, en Rio Canje, geleegen in Zuid America, in het Land van Gujana, op de Noorder Breedte van ses graden 20 minuten; met derselver Plantagien, en aanwijsing der Plaatsen daar men, na het ten onder brengen der Rebelle Neegers in 1764, provisioneel Vaste Posten, tot dekking teegens binnelandse Invasien aangelegt heeft, en waar andere tot secureering deeser Colonie diende te worden gemaakt; gelijk ook waar versterkte Posten geduurende de Rebellie, voor de aankomst van de Troupes van Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Neederlanden, die derwaards gesonden zijn gemaakt waren. De met Groen gecouleurde Plantagien zijn die van de Edele Compagnie die nog in gebruik zijn. De met Geel afgesette Plantagien zyn meede van de Edele Compagnie, dog zijn of worden verlaaten. De met Rood geschaduwde Plantagien, zyn Particuliere Plantagien, dog verlaten of die niet meer bebouwt worden. De met bruin gecouleurde zijn vergunde Gronden die nog niet be’aarbeijd worden. De Plantagien die in Blauw zijn, zyn sulke die gecultiveert worden door particuliere. Boven de Plantagie Nieuw Savonette Letter A; bij de Kreek Wikij Letter B; en by de Kerk Letter C, alle in Rio berbice als meede boven de Plantage Bearné in rio Canje Letter D; zijn provisioneele aarde redoutten opgeworpen alle voor musquetterie uitgesondert by de Kerk Alwaar vyf stukken Canon geplaats zijn Ingevolge de memorie van den 27 april 1764. Bij de geweese stad Nieuw Amsterdam Letter E, is provisioneel een versterking gemaakt, bestaande uit vijf losse bastions met de nodige batterijen die sig reciproquelijk deffendeeren, met een gragt voor ieder Bastion, en met Pallissaden van het eene Bastion aan het andere, en rondsomme deselve Voorsien; dienende om de troupes van de Colonie in te Logeeren totter tijd een nieuwe Hooft Fortres sal aangelegt zijn. Bij het Geweese Fort Nassau Letter F sal Ingevolge Memorie van 6 april, en memorie en teekening van 21 Julij beijde 1764, een sterkte dienen geformeert te worden verstrekkende tot een Hooft Post waar door de Communicatie met rio Canje en Berbice behouden word. De Nieuwe Hoofd Fortres sal ingevolge memorien van 6:de april en 26 meij beijde 1764 aan de mond van Rio Canje bij Letter G, dienen gemaakt te worden; als meede een Brandwagt met drie a vier stuk Canon aan de West zyde Letter H; waar door de scheepen eerder in Zee ontdekt zullen worden, Ingevolge Memorie van 26 Meij 1764. By de Hikouroua Kreek in rio Canje Letter I sal, meede Ingevolge opgemelde memorie, een wagt Post dienen gehouden te worden, alsoo deese Kreek Communicatie, met het Breewater en Corantijn heeft. In de plaats van de Hier vooren gemelde reeds aangelegde provisioneele aarde redoutten soo in berbice als in Canje, dient Ingevolge teekening en memorie van 26 en 27 Juny 1764 redoutte a machicoulis aangelegt te worden. Geduurende de rebellie voor de komst van s Lands Troupes, zyn op de Plantagien de Dageraad, Savonette, en Steevensburg, soorte van aarde retranchemente aangelegt en bij de Post S:t Andries een diergelijke soort van dekking geweest; die alle nog Eeniger maten in weesen zijn en in deese Caart op ieder Post vertoond word. De Plantagien in deese Kaarte zyn alle geplaats, soo als deselve langs de rivieren zijn leggende, sonder Egard te neemen op derselver weesentlijke inhoud, of quantiteijd der akkers die zij bevatten, als zijnde deese kaart daar heen gerigt dat de Loop en directie der beyde rivieren in lengte en bogten Exact is, en de Plantagien daar aan en by geleegen vertonen. de Veije, François Samuel

afmetingen

0.56 - 0.47 El. (83.5 x 184 cm.)

nummer

VEL1571

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Berbice Icoerwa
fort(en) Brandwacht, fort (Berbice) Nassau, fort (Berbice) Andries, fort

plattegrond / kaart   plantage   kompas / windroos  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 158-159