9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van het Cordon van Defensie tussen de Casawinika kreek en de Suriname rivier

Kaart van het Cordon van Defensie tussen de Casawinika kreek en de Suriname rivier
 
 

Titel Leupe: Plan van de dispositie van 't Cordon, tusschen 't rivier Suriname en de Cassewinica Creeq.
Naast de formele taak van de verdediging van de kolonie tegen een mogelijke inval van een buitenlandse vijand, waren de praktische inspanningen van het gouvernement op militair terrein gedurende een groot deel van de achttiende eeuw gericht op de strijd tegen de diverse groepen Marrons, die na ca. 1750 getalsmatig en operationeel tot steeds geduchtere tegenstanders uitgroeiden. Nadat dezen zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Deze eindigde in 1776 met de verdrijving van de Boni naar Frans-Guyana. Een belangrijke rol speelde het grote verdedigingswerk dat tussen 1774 en 1778 op initiatief van gouverneur Jan Nepveu werd aangelegd ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied tegen de aanvankelijk zo succesvolle Boni; het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad. De eerste ontwerpen en opmetingen voor deze doorgaande patrouilleweg met op geregelde afstanden militaire posten kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant. Hier is het gedeelte tussen de Suriname rivier en de Casawinika kreek getekend. Alle posten zijn genoemd en de grondsoort waarop ze staan is aangeduid. Zoals beschreven in de aantekening linksboven, zullen in totaal 265 mannen op deze posten worden gezet.
Het noorden is rechtsonder.
Schaal van 300 kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 143 strepen.

vervaardiger Heneman, Johan Christoph van

(toegeschreven aan landmeter/kaartenmaker)

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

(toegeschreven aan landmeter/kaartenmaker)

periode

1774-1778

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

afmetingen

0.445 - 0.54 El.

nummer

VEL2114

VEL2114A

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Cassewinica kreek Suriname Rivier

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 365