9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de Cordon van Defensie

Kaart van de Cordon van Defensie
 
 

Titel Leupe: Kaart van opneming der situatien, agter de rivieren Perika en Booven Comewine, van de rits van Poelwyk af tot aan de Peninika Kreek, en van daar te zeggen, regt oover de mond van deze genoemde Kreek, naa de Iode Savaane of het Roode Dorp. Aan de rivier Suriname enz., ter ontdekking waar en hoe best een cordon te formeren.
Naast de formele taak van de verdediging van de kolonie tegen een mogelijke inval van een buitenlandse vijand, waren de praktische inspanningen van het gouvernement op militair terrein gedurende een groot deel van de achttiende eeuw gericht op de strijd tegen de diverse groepen Marrons, die na ca. 1750 getalsmatig en operationeel tot steeds geduchtere tegenstanders uitgroeiden. Nadat dezen zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Deze eindigde in 1776 met de verdrijving van de Boni naar Frans-Guyana. Een belangrijke rol speelde het grote verdedigingswerk dat tussen 1774 en 1778 op initiatief van gouverneur Jan Nepveu werd aangelegd ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied tegen de aanvankelijk zo succesvolle Boni; het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad. De eerste ontwerpen en opmetingen voor deze doorgaande patrouilleweg met op geregelde afstanden militaire posten kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant. Beide hebben deelkaarten getekend van de afzonderlijke trajecten van het Cordonpad, al zijn er van Heneman maar vijf bladen en een kopie van over gebleven. Dit is een van deze kaarten. Hij toont de bossen, dorpen, kreken en paden aan de cordon tussen het Wanika pad en de Caswinika kreek.
Schaal van 200 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 120 strepen.

vervaardiger Heneman, Johan Christoph van

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1776

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

afmetingen

0.97 - 0.62 El.

nummer

VEL2092A

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Caswinika rivier Wanicka kreek

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 365