9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van Demerary met plan voor een nieuw kanaal

Kaart van Demerary met plan voor een nieuw kanaal
 
 

Titel Leupe: Kaart van een gedeelte der rivieren zeekusten van Demerary, met de langs geleegen plantagien enz.
De kaart, gemaakt op basis van de vier jaar oudere kaart van H. van Cooten (VEL1499B), toont de ligging van de plantages langs de kusten en rivieren, met daarin ingetekend een plan voor een nieuw aan te leggen kanaal en de sluizen (A en B) die daarin zouden moeten worden gebouwd.
Schaalstok van 3000 roeden.
Getekende kopie van VEL1500 door A.A.Cz. en H. Ampt

vervaardiger Sabrier, Jan

(landmeter / kaartenmaker)

Cz., A.A.

(tekenaar)

Ampt, H.

(tekenaar)

periode

1796

materiaal

papier

soort tekening
techniek

pen

inscriptie

Kaart van een gedeelten der Rivier en Zee= / kusten van Demerarij met de langs geleegen - / Plantagien, Getekend volgens de Kaart van den Landmeeter H: van Cooten van den Jaare 1792. En is op dezelve gebragt, de Aftekening van het nieuw te graaven Canaal; dienende tot eene Uijtwatering voor de Landen Formeerende eene derde groote off diepten aan de Plantagien, langs de Oostelijke Zeekust leggende, en alhier door Gestipte lienien aangeweezen, wordende verder door de Letter A de plaats alwaar de steene schutsluijs en door B de Houte loos off Uijtwaterende sluijs zal koomen te leggen Aangetoond. Gedaan op Order van het Committé tot de Westindiesche Colonien door mij Ondergetekende Ordinairis Landmeeter: in deezen Jaare 1796. get: J. Sabrier. Naar het zelve gevolgd door A.A. Cz. en H. Ampt. Sabrier, Jan

afmetingen

49 x 64 cm

nummer

VEL1501

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Georgetown Borslem Island Demerara, rivier
fort(en) Dauphin, fort le (Demerara)

landerij / plantage   plattegrond / kaart