9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de Fuikbaai

Kaart van de Fuikbaai
 
 

Titel Leupe: Plan van het Binnenwater of Haven van de Fuik, benevens de peilingen op de Kust, tusschen de Schout by nachts- en Vice-Admiraals hoek.
Het meest oostelijk gelegen verdedigingswerk op Curaçao uit de tijd van de Nieuwe WIC was Fort Collenburg, dat in 1714 na de Franse aanval onder Jacques Cassard werd opgericht tegenover de toegang tot de Fuikbaai. De kleine versterking zonder bastions kreeg toen aan de zeekant een batterij van maximaal zes kanonnen en was aan de landzijde zelfs in het geheel niet voorzien van geschut. In deze weinig effectieve vorm is Fort Collenburg tot het eind van de compagniesperiode gehandhaafd, zonder dat er ooit serieuze plannen zijn opgesteld voor verbetering en uitbreiding. Projectkaarten en -plannen zijn dan ook niet beschikbaar.
Deze grote anonieme situatiekaart van de Fuikbaai was door ‘de Ingenieurs’ in mei 1742 naar Amsterdam gezonden. Afgaande op het handschrift en de kompasroos waren deze ingenieurs Carel Schrijver en Esdré, die beide vergelijkbare kaarten van de andere baaien op Curaçao hebben getekend.
Het noorden is linksboven.
Schaalstok van 100 Roeden Rijnlands = [ca. 1 : 3.600].

vervaardiger Schrijver, Carel Gustaaf

(toegeschreven aan landmeter/kaartenmaker)

Esdré, Godfried Carel

(toegeschreven aan landmeter/kaartenmaker)

periode

1737

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Verklaringen: [onder] een aantekening : Explanations: [below] a note : Overgesonden bij missive van de Ingenieurs van 22 Maij 1742. Schrijver, Carel Gustaaf

afmetingen

40,5 x 151 cm.

nummer

VEL638B

VEL638C

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Fuik Baai
fort(en) Collenburg, fort (Curaçao)

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 94-95