9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de Hoorn van Afrika, het Arabisch schiereiland en India

Kaart van de Hoorn van Afrika, het Arabisch schiereiland en India
 
 

Kaart van de Hoorn van Afrika, het Arabisch schiereiland en India
Afbeeldinge der custen van Abex, der engte van Mecha, anders ghenaempt de Roode Zee, Item de custen van Arabien, Ormus, Persen, tot Sinde toe, va:de Rieviere Indus, Cambayen, Indien, ende Malabar, des eylants Ceylon, Choromandel, ende Orixa, de Rijviere Ganges, ende t' Coninckrijcke van Bengala: Item vande ghelegentheijt der Inwijcken, Eylanden, Clippen, Bancken, Ondiepten ende Diepten byde voorß: custen liggende, met de rechte Namen van igelijcke plaetse, alsoo de zelve byde ervarenste Portugeesche Pilooten ghenaempte worden, alles met grooter vlijt uijt de beste Indiaensche Pas ende Lees-caerten, oversien ende verbeetert
Deliniaentur in hac tabula, Orae maritimae Abexiae, freti Mecani, al maris Rubri: Arabiae, Ormi, Persiae, supra Sindam usq:, Fluminis Indi, Combaiae Indiae & Malabaris, Insuale Ceylon, Choromandeliae, & Orixae, fluvij Gangis, & Regni Bengalae situs item Sinium, Insularu, Scopulorum, Pulvinorum, Vadorum, profunditatumq:, dictis oris adjacentium, cum genuinis singulorum locorum Nominibus, prout ab expertissimis navium Gubernatoribus Lusitanicis, indigetatur: magno studio ex optimis tabulis Indicis recognita, omnia atq: emendata..

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(graveur / etser)

Cloppenburg, Johannes Everardus van

(uitgever)

periode

ca. 1623

materiaal

papier

soort prent
techniek

gravure

afmetingen

56 x 39 cm

nummer

3196 B 14 deel I, na p. 10

eigenaar Koninklijke Bibliotheek
post(en) Muscat Aden Banda Aceh Hormoz Lar Al Basrah Baghdad Surat Shiraz Kharg Tatta Diu Daman Bharuch Khambhat Goa (India) Kundapura Mangalore Cannanore Cranganur Cape Comorin Calicut Nagappattinam Chilaw Jaffna Colombo Machilipatnam Bimlipatam Pulicat Ava

plattegrond / kaart   fauna   schip / vaartuig   kompas / windroos   banderol / cartouche / versiering  

Literatuur

 • Linschoten, Jan Huygen van, Itinerarium: ofte schipvaert naer Ooste ofte Portugaels Indien [...] (Amsterdam, 1623)