9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van Zuid Amerika

Kaart van Zuid Amerika
 
 

Kaart van Zuid Amerika
De kaart is een kwartslag gedraaid: het noorden ligt rechts
Middenonder is een zeemonster te zien
Even boven de windroos zijn martelingen afgebeeld
Afbeeldinghe van alle de zee-custen des gheheelen Zuyderschen deels van America, genaemt Peruviana: beginnende van R. de la Plata langes de custen van Brasilien, Paria ende t'gulden Castilia, met alle die eijlanden Antillas ghenaempt, Hispaniola, ende Cuba, tot C. de la Florida toe, midts-gaders d'engte des landts tuschen Panama ende Nombre de Dios. alle de custen ende t'landt van t'gulden Peru met zijn hooftstadt Cusco, ende bequaem-hauen Lima ghenaempt, Item de custen van Chile, ende t' Canael ofte engte tuschen t'landt der Patagonen, ende Terra del Fuego, midts-gaders alle de havenen, eijlanden, clippe:, sanden, diepten, ende ondiepten, met de waarachtighe streckinghe van dien, alles seer correctelijck ghetrocken en na d'allerbeste Spaensche pas-caerten ouersien ende verbetert
Delineatio omnium orarum totius Australis partis Americae, dictae Peruvianae, à R. de la Plata, Brasiliam, Pariam, & Castellam auream, unà cùm omnibus Insulis Antillas dictis, Hispaniolam, item & Cubam comprehendentis, usq: ad promont: floridae, vulgio, cabo de la florida: Item Isthmi inter Panamam & Nombre de dios, Terrae Peru ariferae, cum eius metropoli Cusco & comodisimo portu Limae: Orarum etiam Chilae, freti inter terram Patagonum, & terram del fuego, vulgò Estrecho de Fernando Magallanes. Et omnium portuum, Insularum, scopulorum, pulvinorum, & vadorum, tractusq: ventorum, ex optimis Lusitanicis cartis hydrogrphicis delineata atq emendata..

vervaardiger Langren, Arnoldus Florentius

(graveur / etser)

Claesz, Cornelis

(uitgever)

periode

ca. 1596

materiaal

papier

soort prent
techniek

ingekleurde gravure

inscriptie

Afbeeldinghe van alle de zee-custen des gheheelen Zuyderschen deels van America, genaemt Peruviana: [...] Langren, Arnoldus Florentius

afmetingen

52,5 x 42,5 cm

nummer

1702 B 4, deel II, p. 16

eigenaar Koninklijke Bibliotheek
post(en) Salvador Cabo de Santo Agostinho Aruba Joao Pessoa Natal

fauna   banderol / cartouche / versiering   plattegrond / kaart   schip / vaartuig   flora   kompas / windroos  

Literatuur

 • Linschoten, Jan Huygen van, Beschrijvinge van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegenover de Cabo de S. Augustijn in Brasilien: Midtsgaders de voorder beschrijvinge op de caerte van Madagascar ... : hebdy in't boeck van Jan H. van Linschoten int langhe, Met ooc alle de navigatien ... die de Portugesche piloten ... beseylt hebben ... in ons tale in 't licht ghebracht ... : Volcht noch de beschrijvinge van West Indien ... met hare caerte (Amsterdam, 1596)